Použitá literatura (výběr):

Do výběru nejsou (až na drobné výjimky) zahrnuty knihy, které se zabývají pouze jedním autorem, dále většina časopiseckých a novinových zdrojů a žádné odkazy na internetové stránky.

Allen, Donald M.; Creeley, Robert (ed.) – New American Story, Grove Press, New York 1965.

Allen, Donald M.; Creeley, Robert (ed.) – The New Writing in the USA, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, England, 1967.

Allen, Donald M. (ed.) – The New American Poetry: 1945 – 1960, Grove Press, New York 1960.

de Angulo, Jaime – Indiánské příběhy / Jak se Lišáček stal Lišákem, Maťa, Praha 2003. Překlad Luboš Snížek.

Berger, Thomas – Malý velký muž, Naše vojsko – Mladá fronta – Smena, Praha 1976. Překlad Zdeněk Kirschner.

Blech, Richard, a kol. – Malá encyklopédia filmu, Obzor, Bratislava 1974.

Brown, Dee – Mé srdce pohřběte u Wounded Knee, Odeon, Praha 1976. Překlad Věra Šťovíčková-Heroldová a Gita Zbavitelová [obě jako Dušan Zbavitel]

Brož, Jaroslav; Frída, Myrtil – 666 profilů zahraničních režisérů (A-Z), Československý filmový ústav, Praha 1977.

Bruchac, Joseph – ,Indiáni / Stopy jejich obrození‘, National Geographic (Česká republika), říjen 2004.

Calcutt, Andrew; Shephard, Richard – Cult Fiction (Průvodce po kultovním románu), Volvox Globator, Praha 1999. Překlad Hana Veselá.

Carter, Forrest – Odvedu vás do Sierra Madre, Odeon, Praha 1983. Překlad Jiří Hanuš.

Clarkson, Wensley – Palba od boku / Quentin Tarantino - Pulp Fiction, Jota, Brno 1996. Překlad Iva Kořínková a Tamara Váňová.

Clute, John; Nicholls, Peter – The Encyclopedia of Science Fiction, St. Martins Press, New York 1993.

Cohn, Ruby – New American Dramatists: 1960 – 1980, Grove Press, New York 1982.

Daly, Steven; Wice, Nathaniel – Alt. Culture: An A-to-Z Guide to the 90s – Underground, Online, and Over-the-Counter, Harper Perennial, HarperCollins Publishers, New York 1995.

Dorůžka, Lubomír – Panoráma jazzu, Mladá fronta, Praha 1990.

Edmondsová, Margot & Clarková, Ella E. – Hlasy větrů, Lidové noviny, Praha 2000. Překlad Václav Pelíšek.

Eliade, Mircea – Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 1997

Ellman, Richard (ed.) – The New Oxford Book of American Verse, Oxford University Press, New York 1976.

Ehrlich, Robert – Norman Mailer: The Radical as Hipster, The Scarecrow Press, Metuchen, New Jersey & London 1978.

Erdrichová, Louise – Čarování s láskou, Argo, Praha 1994. Překlad Alena Jindrová–Špilařová.

Everson, William – ‘Earth Poetry‘, Poetry Flash 278, Berkeley, California, September October 1998.

Fauchereau, Serge – ,Beatnická vzbura‘, Revue svetovej literatúry 1/1970. Překlad Víťazoslav Hečko.

Feldman, Gene; Gartenberg, Max (ed.) – Protest: The Beat Generation and the Angry Young Men, A Panther Book, Souvenir Press Ltd., London 1959.

Foley, Jack – ‘Riding the Marvelous‘, Poetry Flash 282, Berkeley, California, August September 1999.

Fox, Hugh (ed.) – The Ghost Dance Anthology, The Whitston Publishing Company, Troy, New York 1994.

Gifford, Barry; Lee, Lawrence – Jacks Book (An Oral Biography of Jack Kerouac), St. Martins Press, New York 1978.

Gingerich, Martin E. – Contemporary Poetry in America and England 1950 – 1975, Book Tower, Detroit, Michigan, 1983.

Gross, Theodore L. (ed.) – The Literature of American Jews, The Free Press, New York 1973.

Haining, Peter (ed.) – Zdi iluzí: Sbírka povídek od nejlepších beatnických autorů, Motýl, Bratislava, 1998. Překlad Blumfeld S. M., Edita Drozodvá, Václav Jamek, Eva Karasková, Petr Kopet, Petr Mikeš, Josef Rauvolf, Zbyněk Ryba, Ivan Ryčovský, Jan Zábrana, Tomáš Zábranský a David Záleský.

Chromý jelen, John (Fire) & Erdoes, Richard – Chromý jelen, Paseka, Praha – Litomyšl 2004. Překlad Josef Porsch.

Hájek, Igor – ,Americká bohéma‘, Světová literatura 6/1959.

Harte, Barbara; Riley, Carolyn (ed.) – 200 Contemporary Authors, Gale Research Company, The Book Tower, Detroit, Michigan, 1969.

Helterman, Jeffrey; Layman, Richard (ed.) – Dictionary of Literature Biography: Volume 2 – American Novelists Since World War II, A Bruccoli Clark Book, Gale Research Company, Book Tower, Detroit, Michigan, 1978.

Hendrich, Vladimír – Easy Rider & Co. / Rebelové, motorky, hippies, drogy, Maťa, Praha 1996.

Hilský, Martin; Zelenka, Jan (ed.) – Od Poea k postmodernismu: Proměny americké prózy, Nakladatelství H & H, Odeon, Praha 1993.

Honzík, Jiří, a kol. (ed.) – Poezie přelomu století, Mladá fronta, Praha 1984. Překlad kolektiv autorů.

Humpries, Patrick – Small Change / Kus života Toma Waitse, Argo, Praha 1997. Překlad Pavel Czeczotka.

Charters, Ann (ed.) – Dictionary of Literary Biography, Vol. 16: The Beats: Literary Bohemianism in Postwar America, Part 1 – 2,  A Bruccoli Clark Books, Gale Research Comp., Book Tower, Detroit, Michigan, 1983.

Charters, Ann (ed.) – The Portable Beat Reader, Penguin Books, New York 1992.

Jařab, Josef (ed.) – Dítě na skleníku: Výbor ze současné americké poezie, Odeon, Praha 1989. Překlad. Jaroslav Kořán.

Jařab, Josef (ed.) – Masky a tváře černé Ameriky, Odeon, Praha 1985. Překlad kolektiv autorů.

Juno, Andrea; Vale, V. (ed.) – Research Nr. 11 / PRANKS!, RE/search Publications, San Francisco 1987.

Karl, Frederick R. – American Fiction 1940 – 1980 (A Comprehensive History and Critical Evaluation), Harper & Row, New York 1983.

Kaufman, Alan (ed.) – The Outlaw Bible of American Poetry, Thunder’s Mouth Press, New York 1999.

Kirkpatrick, D. L. (ed.) – Contemporary Novelists, St. James Press, London and Chicago 1986.

Klíma, Vladimír (ed.) – Černý majestát: Poezie černé Ameriky 20. století, Československý spisovatel, Praha 1978. Překlad Zdeněk Hron, Vladimír Klíma, Pavel Šrut.

Knight, Brenda – Women of the Beat Generation, Conari Press, Berkeley, California, 1996.

Kroupa, Adolf (ed.) – Sto moderních básníků, Československý spisovatel, Praha 1967. Překlad kolektiv autorů.

Lewis, C. Day – Contemporary Poets, St. James Press London – St. Martin’s Press, New York 1973.

Mailer, Norman – Advertisements for Myself, Panther Books, London 1968.

Malík, Václav, a kol. – Rock proti proudu A-L, M-Z, edice Vokno, Praha 1993.

Mareš, Stanislav; Zábrana, Jan (ed., překl.) – Obeznámeni s nocí: Noví američtí básníci, Československý spisovatel, Praha 1967.

Matzner, Antonín, a kol. – Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Editio Supraphon, Praha 1986.

McCaffery, Larry (ed.) – Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Science Fiction, Duke University Press, Durham & London 1991. 

McCleary, John BassettHippie Dictionary, Ten Speed Press, Berkeley, California, 2004 (č. Hippie encyklopedie, Volvox Globator, Praha 2010)

Meltzer, David – ‘Whatnot: A Talk with Philip Whalen‘, Poetry Flash 282, Berkeley, California, August September 1999.

Mikeš, Petr; Herynková, Jitka Imagisté, Fra, Praha 2002

Miller, John; Koral, Randall (ed.) – White Rabbit: A Psychedelic Reader, Chronicle Books, San Francisco 1995.

Molesworth, Charles – Gary Snyders Vision (Poetry and the Real Work), A Literary Frontiers Edition, University of Missouri Press, Columbia, 1983.

Momaday, N. Scott – Dům z úsvitu, Argo, Praha 2001. Překlad Lucie Cenková Simerová.

Moore, Harry T. (ed.) – Contemporary American Novelists, Southern Illinois University Press, Feffer & Simons, London and Amsterdam 1974.

Murphy, Rosalie (ed.) – Contemporary Poets, St. James Press, London, St. Martins Press, New York 1973.

Nakonečný, Milan  – Lexikon magie, nakladatelství Ivo Železný, Praha 1993

Neihardt, John G. – Mluví Černý jelen, Hynek, Praha 1998. Překlad Kateřina Zvelebilová a Jan Ullrich.

OhiyesaDuše Indiána, DharmaGaia & Maťa, Praha 1998. Překlad Jan Kudr.

Oliva, Ljubomír – ,Podzemí USA‘, Světová literatura 2/1969.

Olson, Charles – Profese poezie, Československý spisovatel, Praha 1990. Překlad Miroslav Holub.

Parkman, Francis – Oregonská stezka, Mladá fronta, Praha 1968. Překlad Jiří Stránský.

Phillips, J. J.; Reed, Ishmael; Strads, Goundars; Wong, Shawn (ed.) – The Before Columbus Foundation Poetry Anthology (Selections from the American Book Awards) 1980 – 1990, W. W. Norton & Company, New York, London 1992.

Poschardt, Ulf – DJ Culture, Quartet Books, London 1998. Translation Shaun Whiteside.

Poulin, A., Jr. – Contemporary American Poetry: The Radical Tradition, Houghton Mifflin Company, Boston 1985.

Prajznerová, Kateřina – Otevírání dveří do světa, kde se cítím dobře (Středoevropský pohled na současnou tvorbu původních obyvatel USA), Host 5/2003 Rexroth, Kenneth – American Poetry in the Twentieth Century, Herder & Herder, New York 1971.

Rosset, Barney (ed.) – Evergreen Review Reader: An Anthology of Short Fiction, Plays, Poems, Essays, Cartoons, Photographs, and Graphics, 1967 – 1973, Four Walls Eight Windows, New York & London 1998.

Ruland, Richard; Bradbury, Malcolm – Od puritanismu k postmodernismu, Mladá fronta, Praha 1997. Překlad Marcel Arbeit a kol.

Shlain, Bruce; Lee, Martin A. – Sny vědomí (CIA, LSD a revolta 60. let), Volvox Globator, Praha 1996. Překlad Zdeněk Böhm.

Shockley, Ann Allen; Chandler, Sue P. – Living Black American Authors (A Biographical Directory), R. R. Bowher Company, New York & London 1973.

Silková, Leslie Marmon – Obřad, Světová literatura 3/1983; Mladá fronta, Praha 1997. Překlad Alexandra Hubáčková.

Sládek, Josef Václav & Aleš, Mikoláš – Na hrobech indiánských, Československý spisovatel, Praha 1951

Snyder, Gary; Coyote, Peter – ‘Freewheeling the Details: A Conversation with Gary Snyder & Peter Coyote‘, Poetry Flash 283, Berkeley, California, November December 1999.

Snyder, Gary – Místo v prostoru, DharmaGaia & Maťa, Praha 2002. Překlad Matěj Turek a Luboš Snížek.

Steuding, Bob – Gary Snyder, Twayne Publishers, Boston 1976.

Stingl, Miloslav – Války rudého muže, Naše vojsko, Praha 1996.

Šolc, Václav – Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977.

Šturma, Ondřej – Kdy se vrátí zašlá sláva Indiánů?, Lidové noviny, 4. září 1999.

Tonkinson, Carole (ed.) – Big Sky Mind: Buddhism and the Beat Generation, Riverhead Books, New York 1995.

Třešňák, Petr – ,Svobodu pro Leonarda Peltiera / Příběh chudé Ameriky‘, in: Respekt 42, říjen 2005.

Ulver, Stanislav – Západní filmová avantgarda, Český filmový ústav, Praha 1991.

Ulver, Stanislav (ed.) – Film a doba: Antologie textů z let 1962-1970, Sdružení přátel odborného filmového tisku, Praha, 199?.

Vanderziel, Jeffrey A. & Rambousek ml., Jiří (ed.) – Vinnetou tady nebydlí, Větrné mlýny, Brno 2003. Překlad kolektiv překladatelů.

Vendler, Helen (ed.) – The Harvard Book of Contemporary American Poetry, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1985.

Vinson, James (ed.) – Contemporary Dramatists, St. James Press London – St. Martin’s Press, New York 1973.

Vinson, James; Kirkpatrick, D. L. (ed.) – Contemporary Poets, St. Martins Press, New York 1985.

Vlček, Josef – Rock 2000, Jazzpetit, Jazzová sekce, Praha 1982 – 1984.

Waits, Tom – Bad Liver & A Broken Heart / Špatný játra a zlomený srdce, Paseka, Praha, Litomyšl 1996. Překlad Zdeněk Pecka.

Weiss, Tomáš (ed.) – Beaty, bigbeaty, breakbeaty: Průvodce moderní hudbou 90. let, Maťa, DharmaGaia, Praha 1998.

Wenner, Jann (ed.) – 20 Years of Rolling Stone: What a Long, Strange Trip It’s Been, Friendly Press, New York 1987.

Wich, František – Rock & pop encyklopedie I, II, Volvox Globator, Praha 1999.

World Authors, CD-Rom, Wilson, H. W., 1997

Zábrana, Jan (ed., překl.) – Horoskop orloje: Čtrnáct amerických básníků, Odeon, Praha 1987.

Zábrana, Jan – Potkat básníka (eseje a úvahy), Odeon, Praha 1989.

 

ZPĚT NA ÚVOD