RUDD, Mark (William)

2. 6. 1947, Irvington, New Jersey


Studentský vůdce na Kolumbijské univerzitě v r. 1968, jeden ze zakladatelů organizace Weathermanů.

Koncem 60. let vůdce SDS na Kolumbijské univerzitě, v r. 1968 jeden z hlavních iniciátorů demonstrace na Kolumbijské univerzitě proti stržení černošské kolonie kvůli výstavbě nové sportovní haly, následně pak i demonstrací proti válce ve Vietnamu a proti rasismu. Za to byl nakonec v r. 1968 vyloučen z univerzity. Byl velmi ovlivněn setkáním s vietnamskou delegací na Kubě a kultem Che Guevary.

Po brutálním rozehnání demonstrace v Chicagu v srpnu 1968 pomáhal v r. 1969 zakládat Weather Underground, „organizaci komunistických žen a mužů“, radikální křídlo SDS propagující guerillovou válku proti establishmentu (stoupencům se říkalo Weathermeni podle verše z Dylanovy písničky Subterranean Homesick Blues). Svůj díl tu hrál i „komplex bílé kůže“: jelikož bílí mají na svědomí utrpení národů třetího světa, je třeba prý tuto vinu smýt obětní krví bílých (z toho plynul i obdiv k vrahu Charlesu Mansonovi). Skupina provedla v letech 1969-72 na čtyři sta násilných akcí, včetně pumového útoku na Kapitol a Pentagon. Vnitřní rozklad organizace však začal již v březnu 1970, kdy tři z jejích hlavních vůdců zahynuli při přípravě bomby v jednom z newyorských bytů. 

Mark Rudd se celých sedm let skrýval před zákonem. Z ilegality dobrovolně vyšel v říjnu 1977 (žil pod změněným jménem v Brooklynu), když zorganizoval své veřejné vystoupení v kampusu Kolumbijské univerzity.

V současné době žije v Albuquerque v Novém Mexiku a působí jako profesor matematiky na veřejné univerzitě. V r. 2002 v interview v rámci dokumentu The Weather Underground (r. 
Sam Green a Bill Siegel) uvedl, že ačkoliv motivace skupiny (ukončit válku ve Vietnamu) byla ospravedlnitelná a marxistická kritika amerického imperialismu správná, teroristické akce vedené s cílem svrhnout vládu byly špatným omylem.

lb

(psáno pro doslov a vysvětlivky knihy Jamese Kunena Jahodová proklamace, Maťa, 2006)

ZPĚT