POTTS, Charles
28. 8. 1943, Idaho Falls (Idaho)Projektivistický básník, představitel “neviditelné” generace literárního undergroundu 60. let (viz Hugh
FOX), vydavatel avantgardního časopisu Litmus (1967-75?), jenž v 18 svazcích publikoval (mnohdy poprvé) básně Charlese Olsona, Amiri Baraky, Charlese Bukowského, Johna Bennetta, Andyho Clausena - a samozřejmě Charlese Pottse.

Pottsova poezie utvářená v průběhu 60. let v prostředí kaváren a barů v kalifornském Berkeley maximálně využívá nejrůznějších podnětů a vlivů (zen, hinduismus, LSD) působících na změnu amerického pohledu na svět i na samotné lidské vědomí. Tomu odpovídají i témata - ekologie, aktuální politika, psychóza. Pro svůj široký kulturně společenský rozhled, pro nějž bývá často srovnáván s Ezrou Poundem, však ve své poezii nedospívá ke ztvárnění hippiesovských vizí kosmického vědomí, ale své vizionářství směřuje k odkrývání jednotlivých povrchů věcí a jevů a odhalení jejich skutečné podstaty (svůj literární styl nazývá “reduktivismus”).


Poprvé publikoval v časopise Wild Dog, který vydával básník Ed Dorn, v roce 1963, následně pak převážně v antologiích a malých časopisech. Za jeho nejlepší sbírky z té doby bývají považovány Little Lord Shiva: The Berkeley Poems, 1968 (1969, 1999), která bývá ve zpětném pohledu považována za jeden z hlavních dokumentů “definujících osobní a společenskou apokalypsu” éry hippies, a sociálněji laděná Rocky Mountain Man: Selected Poems (1978).

Od 80. let se věnuje místní politice, výpočetní technice - je členem Society of Neuro Linguistic Programming (Společnosti neurolingvistického programování), v letech 1988-94 byl zástupcem Severozápadu u Pinxxiee Corporation and Chinese Computer Communications, Inc. Jako realitní makléř působil v 80. letech také ve Washington Apartment Association. V letech 1993-96 se angažoval ve výkoných výborech Demokratické strany státu Washington. 

Svůj dlouhodový zájem o čínskou a japonskou kulturu se zaměřením na psychologii a kulturní a přírodní historii završil v 90. letech jednoročním pobytem v japonské Fukuoce, kde se věnoval studiu struktury japonského jazyka a kultury.

K literatuře a publikování se soustavněji vrátil až v 90. letech. Stal se prezidentem vydavatelství Tsunami Inc. ve Walla Walla ve státě Washington, které vydává čtvrtletník The Temple - zaměřený na dosud neznámé anglicky, španělsky a čínsky píšící autory - a s ním spojenou The Temple School of Poetry  a The Temple Bookstore, v němž v letech 1990 - 2002 zorganizoval řadu The Walla Walla Poetry Party. V r. 2001 a 2002 uskutečnil se Stephnem Thomasem dvě turné po Michiganu a Utahu.

Pozornost vzbudila Pottsova kontroverzní kniha o následcích občanské války How the South Finally Won the Civil War: And Controls the Political Future of the United States (1995) zpracovávající ideu, že ačkoliv Jih prohrál válku vojensky, zvítězil politicky. Je také autorem románu na pomezí kyberpunku, sci-fi a satiry na současné trendy vědeckého výzkumu (především nanotechnologie) Loading Las Vegas (1991).

Ceněná je i sbírka Nature Lovers (Milenci přirody, 2000), jež obsahuje básně, které Potts napsal v roce 1989 pod vlivem studia neurolingvistického programování. Název je ironický a odkazuje k Pottsovu přesvědčení, že lidská láska k přírodě nemůže být opravdová, neboť jsme od ní beznadějně odděleni jazykem a vědomím - což je předpokladem i pro psaní poezie samotné. V předmluvě to vysvětluje:

"Vracím se zpět se spisovateli, kteří se identifikují s přírodou... s Wordsworthem pro jeho mystifikující a mystickou jednotu, s Meng-c' (Menciem) pro jeho trvání na tom, že fungování státu v sobě musí zahrnovat úctu k zákonu přírody a s Lucreciem, který říkal, že básníci by nikdy neměli ztratit moc provokovat."

Podle kritiky v sobě nejlepší básně sbírky projevují a rozvíjejí ducha tvorby Allena Ginsberga, Kena Keseyho, Phila Ochse a sahají až k inspiraci u Walta Whitmana, Williama Blakea, pamfletáře Toma Painea či horala Jima Bridgera.

Charles Potts se v průběhu let též editorsky podílel na vydání téměř třiceti básnických antologií, z nichž nejcennější je zřejmě rozsáhlá antologie 62 autorů Pacific Northwestern Spiritual Poetry (1998), jež zahrnuje též ukázku z díla Shermana ALEXIEHO.

Pottsovy aktivity ve stále větší míře směřují do televize a rozhlasu. Množství jeho starších knih je v současnosti publikováno znovu a kritikou teprve doceňováno (např. sbírky Little Lord Shiva nebo Kiot)

lb

ZPĚT

D.d.:
Poezie
-
Blues From Thurston County (1966)
Burning Snake (1967)
The Litmus Papers (1969)
Blue Up the Nile (1972)
Waiting in Blood (1973)
The Trancemigracion of Menzu (1973)
The Golden Calf (1975), Charlie Kiot (1976)
A Rite to the Body (1989)
Fascist Haikus (1999)
The Dictatorship of the Environment (1991)
100 Years of Idaho (1991)
Lost River Mountain (1999)
Angio Gram (2000)
Prophet/Profit, Poetnoise (with Chris Bodor, 2001)
Slash and Burn (2001)
Lucintite TM (2002)
Across the North Pacific (2002)
Compostrella/Starfield (2004)
Kiot: Selected Early Poems, 1963-1977
(2005)

Próza -

The Opium Must Go Thru
(1976)
Valga Krusa: Psychological Autobiography (1977)

Audie -
Seize the Day
(1998)

Film, video -
Cherry Valley Arts Festival 1998, August 7-9: A Tribute to 30 Years of Beat and Bohemian Influence
(1998)