Encyklopedie angloamerických autorů

Vítám vás na stránce věnované angloamerickým autorům - spisovatelům a básníkům, případně i hudebníkům, scénáristům, režisérům a dalším zajímavým osobnostem. 

Jednotlivá hesla byla původně (v roce 2001) psána pro Encyklopedii amerických autorů, na níž se mělo podílet několik desítek českých amerikanistů, překladatelů a publicistů. Protože je však vydání této publikace v nedohlednu, rozhodl jsem se mnou shromážděné materiály umístit na internetové stránky a přidat i několik anglických autorů. Budu se snažit hesla postupně aktualizovat a přidávat nová.

Rozsah byl dán původním požadavkem na koncepci zmíněné encyklopedie, ačkoliv v současnosti se již pod některými hesly skrývají i delší texty, které byly později publikovány jako doslovy ke knihám vydaným v edici ,Cesty tam a zase zpátky'
nakladatelství Maťa (
www.mata.cz), případně jinde.

Nově je u některých autorů uvedena ukázka z publikovaného (i česky nepublikovaného) díla - v seznamu označeno hvězdičkou.

Internetové odkazy u jednotlivých knih, aktuálně dostupných v českém překladu, jsou směrovány na konkrétní stánky www.kosmas.cz. Pokud některý autor navštívil Festival spisovatelů Praha, je uveden konkrétní odkaz. 

Ke stránkám jsou přidány dva články, jež se pokoušejí přiblížit beat generation v kontextu poválečné americké literatury, jeden článek mapující vývoj indiánské literatury, spíše kratší informace o hippies a o průběhu války ve Vietnamu a seznam v češtině vydané  literatury, která se vztahuje k 60. letům 20. století (především v USA). Přišel jsem i s vlastní troškou do mlýna v podobě zápisků ze svých dvou cest po Kalifornii a okolí.

Budu zároveň vděčný za vaše poznámky, kritické soudy, doplňující údaje i zcela nová hesla (zde bude samozřejmě uveden jeho autor i s odkazem na jeho internetové stránky apod.) - zde si však vyhrazuji právo stylistických úprav i právo doplňovat další údaje. Všechny texty jsou volně k použití. 

Byl bych však rád, kdybyste ve svých textech uváděli zdroje, z nichž jste čerpali.

l.bosch

28. 3. 2005
Poslední aktualizace 10. 5. 2023

Seznam autorů

Použitá literatura

e-mail:
yettinka@volny.cz

TOPlist 
 
 
CZIN.euTOPlist