WURTZEL(OVÁ), Elizabeth (Leigh)
 31. 7. 1967, New York


Spisovatelka, esejistka, žurnalistka, hudební kritička.Svou novinářskou kariéru zahájila během studií na Harvardově universitě (ukončila ji v r. 1989) jako reportérka v Dallas Morning News (1987-88), pak se věnovala kritice populární hudby pro New York Magazine (1989-91) a časopis New Yorker (1991-93).

Pozornost vzbudila autobiografickým románem Prozac Nation: Young and Depressed in America (1994, č. Prozacový národ, 1997) v němž popsala své dospívání v prostředí rodičovských neshod, rozvodu a svého dospívání, kdy na nedostatek citu reagovala drogami (stala se tak závislá na prozacu – antidepresivu fluoxetinu), alkoholem, krátkodobými známostmi a různými psychoterapiemi, hospitalizacemi a sebevražednými pokusy. Kniha byla zfilmována v r. 2000 Erikem Skjöldbjaergem. 

Kniha se pokouší ukázat hořký paradox své generace, která se narodila během Léta lásky, ale dospívala v období deprese a znehodnocení těch základních hodnot (láska, komunikace mezi lidmi), ke kterým se hlásila generace jejích rodičů, rodiči samotnými.

K tématu se vrací v autobiografii 
More, Now, Again: A Memoir of Addiction (2001).

Kniha
Bitch: In Praise of Difficult Women (Čubka: Na počest nejednoduchým ženám, 1999) se zabývá ženami, které svou sexualitu využívaly k manipulaci mužů, událostí a historie, např. Dalilou, Anne Sextonovou, Sylvií Plathovou, Courtney Love, Bathshebou, Sharon Stoneovou, Marilyn Monroe, Hillary Clintonovou či princeznou Dianou. Kniha je zároveň i polemikou s feministickým hnutím, které “ženy zbavuje sexuality”.

Radical Sanity: Common Sense Advice for Uncommon Women (Radikálně střízlivá rada neobyčejným ženám, 2001) je souborem úvah na nejrůznější témata – o radosti z vlastních chyb, síle osobnosti, jezení dezertů, nutnosti vlastních názorů, fanatismu, feminismu, modlitbách či o tom, jak přítele přimět k mytí nádobí.

Elizabeth Wurtzel píše články a eseje též do časopisů Rolling Stone, Vogue, Esquire či Hysteria. Publikovala i v antologii Next: Young Writer on the New Generation (1994).
lb