WILSON, Peter Lamborn,  1945, New York
BEY, Hakim


Filosof, básník, esejista, překladatel, kritik euroamerické civilizace programově stojící stranou médií.

Peter Lamborn Wilson byl ovlivněn cestou po severní Africe a na Indii a Jávu, kterou podnikl koncem 60. let. Dlouhá léta strávil v Íránu, kde se věnoval studiu islámských heretických textů a historickému a mystickému významu súfismu. V současné době žije na Manhattanu v New Yorku, kde se zabývá množstvím aktivit newyorského undergroundu – na rozhlasové stanici WBAI má svůj pořad ,Maurská ortodoxní radiokampaň‘ (Moorish Orthodox Radio Crusade), pořádá přednášky v New York Open Center, je členem vydavatelského sdružení Autonomedia. Je autorem obrovského množství knih, letáků, manifestů a esejů s obrovským tématickým záběrem - sci-fi, náboženské a hlaucinogenní rituály (dervišské, satanistické), mýty, perská poezie, andělé, spirituální anarchismus, terorismus, kybernetika, teorie chaosu -, pro něž je charakteristické mísení revolučních idejí se stanovisky utvářenými každodenním životem a postoji situacionistů a jejichž hlavní ideou je znovuobjevení “životní radosti”.

Nevlastní televizi, jeho spisy jsou hojně šířeny prostřednictvím internetu - buď pod jeho vlastním jménem (http://www.realitysandwich.com/blog/3911), nebo pod pseudonymem Hakim Bey (viz http://hermetic.com/bey/) . Na svá díla uplatňuje anti-copyright s doporučením volné distribuce.

Základním dílem Hakima Beye, na které ostatní díla navazují a jehož témata dále rozvíjejí, je soubor manifestů a esejů T. A. Z.: The Temporary Autonomous Zone (1991, česky Dočasná autonomní zóna, 2004, ucelený text je dostupný na http://www.taz.kvalitne.cz). Kniha představuje projekt kulturně-společenské alternativy k současnému euroamerickému, na materialismu založenému životnímu stylu, pro který je charakteristický “kritický postoj vůči revoluci a naopak hluboké porozumění pro rebelii a vzpouru”. Upozorňuje přitom, že každé negativní gesto vůči stávajícím institucím nesmí být jejich pouhým odmítnutím, ale musí nabízet pozitivní alternativu. Na základě již historicky ověřených modelů podtrhuje základní body takového životního stylu: otevřené (nikoliv nutně rodové) společenství, slavnost festivalu, psychické nomádství. České vydání obsahuje též esej Against multiculturalism (Proti multikulturalismu) a rozhovor Mordecaie Wattse s autorem z roku 1995.

Pod vlastním jménem publikoval z historického hlediska objevnou knihu Pirate Utopias: Moorish Corsairs & European Renegadoes (1995) o muslimských korzárech a konverzi tisíců Evropanů k islámu v období od 16. do 19. století. Heretickým směrům v islámu a jejich významu pro současnost se věnuje v knihách Scandal: Studies in Islamic Heresy (1988) a Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam (1993), posvátným halucinogenním rituálům ve starém Irsku s odkazy na podobné rituály v Íránu a v Řecku se zabývá v Ploughing the Clouds: The Soma Ceremony in Ancient Ireland (1997) a originální pohled na světové dějiny doprovázený polemikou s názory myslitelů Wilsona Charlese Fouriera, Friedricha Nietzscheho, J. P. Proudhona a Karla Marxe podává v knize Escape from the Nineteenth Century and Other Essays (1998).

S Rudym Ruckerem a R. A. WILSONEM sestavil antologii post-kyberpunkové literatury Semiotext(e) SF (1989) a s Billem Weinbergem sbírku textů Avant Gardening: Ecological Struggle in the City & the World (1999). 

V českém překladu byla Wilsonova filosofie představena poprvé v časopise VOKNO č. 20, 21, 27, 28, 29 (1990-94). 

lb
D.d.:
Jako P. L. Wilson - 

ANGELS (1980)
Kings of Love: The Poetry and History of the Ni'Matullahi Sufi Order 
(s Nasrollahem Pourjavadym, 1985)
The Universe A Mirror of Itself (1992)

The Little Book of Angels (1993)
Angels: Messengers of the Gods (1994)

Cybernetics & Entheogenics: From Cyberspace to Neurospace 
(1996)

Shower of Stars: The Initiatic Dream in Sufism and Taoism (1996)
Nasir-I Khusraw: 40 Poems from the Divan (s Gholam-Reza Aavanim, 1998)
Drunken Universe: An Anthology of Persian Sufi Poetry (1999)
Ayahuasca and Shamanism: Michael Taussig interviewed by Peter Lamborn Wilson (2002)
Gothick Institutions (2005)
rain queer (2005)

Jako Hakim Bey -
Chaos: The Broadsheets of Ontological Anarchism
(1985)
Aimless Wandering: Chuang Tzu’s Chaos Linguistics; Sorcery; Ontological Anarchy and Poetic Terrorism (1991)
Ontological Status of Conspiracy Theory
Obsessive Love: An Introduction
The Architectonality of Psychogeographicism or The Hieroglyphics of Driftwork; Immediatism: Essays (1994)
Millenium (1996)
Media Creed for the Fin de Siecle
(1998)
Immediatism (s Freddiem Baerem, 2001)
Orgies Of The Hemp Eaters (2004) (s Abelem Zugem)
Green Hermeticism: Alchemy and Ecology (s Christopherem Bamfordem a Kevinem Townleym, 2007)
Black Fez Manifesto (2008)
Daniel Joseph Martinez: A Life of Disobedience (Hakim Bey, Michael Brenson, David Levi Strauss, a Daniel Martinez, 2009)

Audio
T.A.Z.


Video –

T.A.Z.
(Hakim Bey and R. A. Wilson)