SMITH, Harry
15. 10. 1936, Brooklyn, New YorkReportér, sportovní redaktor, fotograf, vydavatel, překladatel, básník, spisovatel.


John Bennett a Harry Smith
Vystudoval na Brownově univerzitě (1957), působil jako reportér, fotograf a sportovní redaktor v massachusettských denících Southbridge Evening News (1958) a Worcester Telegram (1959), v letech 1959-61 jako šéfredaktor v Modern Server, vydávaný pivovarnickými podniky. V letech 1962-63 byl šéfredaktorem newoyrských novin Recess, od r. 1964 je vydavatelem Smith.

Výrazně ovlivňoval newyorskou kulturní scénu šedesátých až osmdesátých let svými časopisy Newsletter On the State Of the Culture (1968-80), The Scene (od r. 1972), Newsart a The New York Smith (od r. 1974), The Smith (od r. 1975), Pulpsmith (1981-89) a nověji Generalist Papers ((1990-96), jejichž společným znakem je kritika snobského přístupu k umění, akademičnosti, uctívání falešných hodnot a role peněz v umění. Spolu s Hughem FOXEM je jedním z hlavních zakladatelů a představitelů Coordinating Council of Literary Magazines (CCLM) a Committee of Small Magazine Editors and Publishers (COSMEP, předsedou 1971-73).

Mezi jeho nejuznávanější díla patří dlouhá epická báseň Trinity (1975), svým širokým záběrem přirovnávaná k Williamsově básni Paterson či básni The Bridge Harta CRANEA. Jejím ústředním bodem je kostel sv. Trojice v Brooklynu a příběh Johna A. Hamiltona, autorova alter-ega, tématem je kritika moderní civilizace. Na základě v básni prezentované ideje “pozvednutí Primitiva a vyhnutí se Současníkovi” založil Harry Smith provokativní Anticivilizační ligu.

Další významnou knihou je sbírka vybraných básní Me, the People (1979) a kniha esejů The Word and Beyond: Cosmologists of the Word (1982), kterou napsal spolu s Dickem Higginsem, Richardem Morrisem a Donaldem Phelpsem. Spolupracoval s židovským básníkem Menkem Katzem (1906 - 1991), jehož sbírku poezie Burning Village ilustroval (1973), Water-Rose (1978) přeložil do angličtiny a s nímž společně vydal básnické sbírky Two Friends (1981) a Two Friends II (1988).

Vzpomínkou na 60. léta je próza Sexy Sixties (2002), výbor z jeho poezie je zahrnut v antologii avantgardní poezie Inside the Outside (2006).

Průběžně již několik let pracuje na básnickém románu Gawaine Green, který vychází ze středověkého milostného příběhu Sir Gawain and the Green Knight.

lb

ZPĚT


D.d.: Poezie
-

Rainscent
(1962)
The Early Poems (1977)
Summer Woman (1978)
Sonnets to P. LA. (1979)
Snow Poems
(s Marshallem Brooksem, 1985)
Ballads for the Possessed (1987)

Eseje
The Word and Beyond: Cosmologists of the Word
(
spolu s Dickem Higginsem, Richardem Morrisem a Donaldem Phelpsem,1982)