RUMAKER, Michael
5. 3. 1932, Filadelfie (Pennsylvánie)


Autor románů a povídek, esejista, básník řazený ke skupině Black Mountain College.

 


Vyrůstal v katolické irsko-polské rodině, byl prostředním z devíti dětí. Po ukončení střední školy v r. 1950 pracoval se svým otcem v newjerseyském přístavu Camden, kde natíral tankery. Studoval žurnalistiku na Rider College v Trentonu ve státě New Jersey, ale pro jeho literární dráhu mělo hlavní význam studium na Black Mountain College v Severní Karolíně (1952-55), kde jeho přístup k literatuře a umění formovala především osobnost básníka Charlese OLSONA (“…museli jsme se učit vidět věci jinak, slyšet hudbu jinak, vnímat poezii a tanec jinak…”). Během studia publikoval dvě své první povídky v časopise
Black Mountain Review, z nichž první ,The Truck‘ (1954), příběh o newjerseyském pouličním gangu, byla napsaná pod silným Olsonovým vlivem.


Po roce 1955 se vrátil do Filadelfie, pak autostopem odjel do San Franciska. V r. 1958 se natrvalo přestěhoval do New York City, kde vyučoval kurzy tvůrčího psaní na Nové škole pro sociální výzkum (1967-71) a studoval na Kolumbijské univerzitě (1970).

Přístup k tvorbě vyjádřil ve svém eseji ,The Use of the Unconscious in Writing‘ (Využití nevědomí v literatuře, 1957), v níž osobní zkušenost přirovnává k “vrstvám písku uložených v nevědomí - každé jádro skutečné události se hromadí ve vrstvách paměti a ne-paměti”. Práce spisovatele pak spočívá ve schopnosti tyto vrstvy odkrýt a vyjádřit slovy, ovšem tak, aby “objekt zůstal zachován ve vlastním kontextu, stejně jako v něm musí setrvat i sám autor”.

Rumakerova první kniha, román The Butterfly (Motýl, 1962) je příběhem osmadvacetiletého muže, který se po dvouletém pobytu v psychiatrické léčebně vrací do společnosti. Román se od ostatních Rumakerových děl odlišuje jak výběrem prostředí (klášter), tak i balancováním na hranici mezi patosem a směšností. Dlouhé snové a symbolizující pasáže odkazují k Rumakerově eseji. Román je z dnešního pohledu zajímavý i tím, že beletrizuje autorův krátký románek s tenkrát ještě zcela neznámou Yoko Ono.
Tématem Rumakerovy prózy z té doby je především násilí v americkém životě, někdy bývá porovnáváno s dílem Raymonda CARVERA. Základem Rumakerovy tvorby je především povídka, v níž dokáže zachytit přirozené chování člověka v syrovém prostředí. To potvrzuje sbírka povídek, v Anglii vydaná pod názvem Exit 3, And Other Stories (1966), v USA pod názvem Gringos, and Other Stories (1967, revidované vydání 1991), která přináší příběhy ztracených existencí, vyděděnců, tuláků a zlodějíčků, jejichž přežívání v nehostinném světě závisí především na jejich intuici. Aby přežili, vytvářejí dočasná společenství a partnerství, která jsou ovšem kvůli okamžitým osobním zájmům schopni vzápětí rozvrátit a popřít. Do amerického vydání s předmluvou Roberta CREELEYHO je také zařazena zmíněná esej.

V návaznosti na jisté uvolnění morálních předsudků vůči homosexuální menšině se Rumaker ve svých pozdějších, stále autobiografičtěji zaměřených dílech dotýká především postavení homosexuála ve společnosti a jeho citového života. To se týká románu A Day and a Night at the Baths (1979, v němčině jako Ein Tag und eine Nacht in der Sauna, 1995) a především My First Satyrnalia (1981), v němž se pokouší povznést nad své pocity emocionální bolesti a tvůrčí stagnace uspořádáním milostného rituálu, saturnálií, při nichž jednotliví účastníci docházejí k přesvědčení, že: “Eros zlidšťuje! Erotizujte národ!”

Zajímavý je též román Pagan Days (1999) vyprávěný z pohledu osmiletého chlapce v době americké krize ve 30. letech 20. století., který s počátkem svého dospívání (na pozadí konkrétní společenské situace) je nucen bojovat s přijetím svého homosexuálního já. Styl vyprávění má blízko ke stylu Twainova Toma Sawyera

Ovšem Rumakerovým zásadním dílem jsou paměti Black Mountain Days: A Memoir (2004), které psal pět let. V nich se vrací do doby Black Mountain College (doba existence 1933-56), kde oproti společensko-kulturní situaci Ameriky 50. letvládla společenská a tvůrčí svoboda.  Kniha přináší mnoho podrobných portrétů  jednotlivých studentů  a návštevníků  - Roberta Creeleyho, Charlese Olsona, Johna Cage, Franze Klinea, Willema de Kooninga, Aarona Siskinda, Buckmistera Fullera, Roberta Rauschenberga, Johna Wienerse, Eda Dorna a další -, z posledních let trvání univerzity (1952-56).

Své básně a povídky publikoval v časopisech
Evergreen Review, Redbook, Cosmopolitan a Seventeen a v různých antologiích, např. The New Writing in America (1963), The New American Story (1965), City Lights Anthology (1974), Gay Sunshine Anthology (1977), The Beats (1983).


V současnosti je profesorem na City College v New Yorku.
lb

ZPĚT

D. d.: Romány
Three Times Three
(1989)
To Kill a Cardinal (1992)
Robert Duncan in San Francisco (1996).

Povídky -
The Bar
(1964)

Poezie:
The Fairies Are Dancing All Over the World (1975, 2006)
Pizza and Other Select Slices (1976), Pizza: Selected Poems (2005)

Divadelní hry

Schwul
(Queers, překl. do němčiny  Wylf Teichmann a Dirk Mülder, 1970)

Eseje
Prose 1 (s Edem DORNEM a Warrenem Tallmanem, 1964)
An Immodest Proposal (2004)