REICH, Charles, A.
 20. 5. 1928, New York

Právník, sociolog, populární počátkem 70. let svou studií o společenských změnách.

 

Absolvoval Oberlin College (1949) a na Yaleově univerzitě obhájil titul bakalář v oboru práva (1952), poté působil jako advokát u několika právnických firem a v advokacii státu New York (1952), District of Columbia (1954) a Nejvyššího soudu USA (1958). V letech 1960-74 působil na Yaleově univerzitě nejdříve jako docent, později jako profesor práv.

Od poloviny 60. let se ve svých článcích zabývá systémem sociální péče, problematikou občanské svobody, zneužíváním moci, vztahem vládní byrokracie a životního prostředí či regionálním plánováním ekonomického růstu.

Vlastní ucelenou a pozitivní vizi vývoje americké společnosti publikoval v knize The Greening of America (Obrození Ameriky, 1970), v níž na  základě analýzy historického a kulturně společenského vývoje vyhodnotil a zobecnil nálady a názory studentské mládeže z generace “babyboomers”, tj. generace narozené po 2. světové válce. Reich v této generaci rozpoznává zrod nového vědomí, jež označil jako Vědomí III, pro něž je charakterisický odklon od materialismu, kontrakultura, zaměření na osobní svobodu, rovnostářství a rekreační drogy. (Vědomí I definoval jako pionýrský a podnikatelský duch 19. století, Vědomí II pak jako individuální podřízenost neosobním institucím, "organizované společnosti", meritokracii). Kniha se stala bestsellerem a souzněla s vizemi účastníků kontrakultury, hnutí hippies i levicové studentské mládeže o novém začátku, o harmonické společnosti zbavené institucionalizovaného systému vládnutí a pocitů odcizení.

V r. 1974 přesídlil do Kalifornie, rezignoval na povolání právníka a začal se plně věnovat studiu společenské změny. Výsledky svého bádání publikoval v autobiograficky pojaté knize The Sorcecer of Bolinas Reef (1976), zaměřené z velké části na pocit odcizení. Knize je kritikou vyčítáno nerespektování psychologických poznatků a přílišná emotivnost.

Další jeho kniha Opposing the System (1995), kterou napsal společně s Betty A. Prashker, se zabývá změnami, jakými Amerika prošla v uplynulých 25 letech. Základní problém současnosti vidí v tom, že “vláda ekonomiky” zvítězila nad “vládou veřejnosti” a že mocenské elitě nejde o naplnění hesla “volného trhu”, ale o jeho ovládnutí.

lb

ZPĚT

 D. d.:
A Signpost to New Space
(uváděno též pod názvem Garcia, s Jerrym GARCIOU a Jannem Wennerem, 1972)
He Shall Not Pass This Way Again: The Legacy of Justice William O. Douglas  (spolu se Stephenem L. Wasbym)