LILLY, John C(unningham)
6. 1. 1915, St. Paul (Minnesota)
- 30. 9. 2001, Los Angeles


Lékař, biofyzik, neurolog, průkopník v oblasti elektroniky, biofyziky, počítačové teorie a neuroatomie, odborník na komunikaci s delfíny. Člen mnoha akademických institucí a držitel mnoha vědeckých vyznamenání a ocenění.

Ginsberg & Leary & Lilly, 1991
John Lilly & Timothy Leary, 1995

John C. Lilly vystudoval medicinu na Dartmouthově lékařské fakultě v Hanoveru v New Hampshire a na Pennsylvánské univerzitě ve Filadelfii (1940-42), kde poté působil na katedře biofyziky a lékařské fyziky (1942-56) a experimentální neurologie (1952-56).

V letech 1953-58 působil též jako vedoucí oddělení kortikální integrace v Národním ústavu neurologických chorob a slepoty a v Národním ústavu du‘evního zdraví v Betshedě ve státě Maryland. Zde se zabýval elektrickými pochody v mozku, prováděl pokusy s elektrickou stimulací mozku, s jejichž pomocí se mu podařilo objasnit systémy, které po stimulaci vyvolávají strach, úzkost a vztek. Zájem o Lillyho práce ohledně možností programového řízení lidského mozku projevily CIA i FBI a zpravodajské služby. Lilly v‘ak spolupráci odmítl s ohledem na možné zneužití a své dal‘í pokusy raději ukončil.

V návaznosti na vesmírný program se zaměřil se na dal‘í výzkum v komunikaci s delfíny jako představitele odli‘né inteligentní formy života bez použití neurofyziologických prostředků (1955-68). Protože se v‘ak obával příli‘ných zásahů státní instituce do jeho vědeckých výzkumů, založil v r. 1959 v Miami na Floridě a v Saint Thomas na Panenských ostrovech Ústav pro výzkum komunikace, jehož byl až do r. 1968 ředitelem.
Jeho první kniha zabývající se populární formou těmito experimenty Man and Dolphin (1961, Člověk a delfín, č. 1966) se stala bestsellerem.

Zároveň ve stejné době pokračoval ve výzkumu změn v lidském mozku, ke kterým dochází v uzavřeném prostředí. Za tím účelem vyprojektoval speciální izolační nádrže. Na přelomu 50. a 60. let do výzkumu lidského vědomí za pomocí izolační nádrže zapojil i LSD. Když byly pokusy s LSD pro nátlak z oficiálních míst kolem postupně ukončovány, shrnul v roce 1967 své experimenty z tohoto období do rozsáhlé zprávy Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer určené Národnímu ústavu du‘evního zdraví, kterou v r. 1972 publikoval v knižní podobě. V r. 1968 založil Středisko psychiatrického výzkumu v Catonsville v Marylandu, kde ro roku 1969 působil jako vedoucí výzkumu psychologické izolace a psychedelik. Začal se více zabývat metodami (hypnóza), kterými je možné změnit systém lidského chování a my‘lení bez použití LSD,  a poté, v letech 1969-70 dal‘ím metodám jako stipendista ve Středisku pro pokročilé studium chování v kalifornském Big Suru. Dal‘í metody odjel studovat i k jedné esoterické ‘kole v chilské Arice. Zároveň působil jako mimořádný profesor v Esalenském institutu v Big Sur (1969-71). Své poznatky z tohoto období shrnul ve své knize The Center of the Cyclone: A Autobiography of Inner Space (1972), vníž zastává stanovisko, že “za oddělenou realitou leží reality vnitřní”. Historie Lillyho vědeckých experimentů a objevů se zamy‘lením i poslání vědy je tématem autobiografické knihy The Scientist: A Novel Autobiography (1968), později vydané jako The Scientist: A Metaphysical Autobiography (1988, č. Vědec, 2001).

Lillyho výzkumy přibližuje také množství nahrávek a jeho předná‘ek a rozhovorů s jeho spolupracovníky. Množství video záznamů pak přibližuje Lillyho experimenty, např. Emerging Love Between Man And Dolphin (1992) jeho práci s delfíny během uplynulých 25 let, činnost Lidské a delfíní nadace založené v r. 1976 i použití počítačů k vytvoření třetího jazyka, který by byl srozumitelný lidem i delfínům. Intra-Terrestrial and Extra-Terrestrial Communication: CONTACT XI (s Jimem Funarem, Benem Finneym, Sethem Shostakem a Keithem Ferrellem, 1994) je zase videozáznamem z vědecké konference o strategii, jak komunikovat s nepozemskou inteligencí.

lb

ZPĚT

D. d.:
Knihy
-

The Dolphin in History
(1963, s Ashleym Montaguem) The Mind of the Dolphin(1967) Lilly On Dolphins: The Humans of the Sea (1975, včetně Man and Dolphin a The Mind of the Dolphin) Simulations of God: The Science of Belief (1975) The Dyadic Cyclone: The Autobiography of a Couple (1976, s Antoinette Lillyovou) The Deep Self: Profound Relaxation and the Tank Isolation Technique (1977) John Lilly, So Far... (1990, s Francisem Jeffreyem) Tanks for the Memories: Floatation Tank Talks (s E. J. Gold, 1995)

Audio:
The Famous “K” Talk
(s Toni Lilly, 1974) The Origins of Consciousness(1975) Matter, Energy, and the Black Hole (1978) Superspace, Space, and States (1978) Voices of the Dolphin (1978) The Use of Indeterminancy (1978) Learning from Dolphins (1979) Continuous Satori-Samadhi (1979) Models and Beliefs (1979) Birth, Brains, and Beings (1981) Lilly On Dolphins (1983) Meditative Exercises (1983) Programming Awareness (1983) The Frontrunner (1983) Visiting The Timothy Leary Workshop (1983) Excerpts and Conversations, 1980’s (s Toni Lilly, 1986) Lilly in Philly / Clarke on Dolphins (s Barbarou Clarke, 1987) On Isolation Tanks (1988) Cogitape (1989) Lisa Lyon Dialogues with John Lilly: Mind Control / Mind Clarification (1993) E.C.C.O. (1994)


Video: A Day with Two Scientific Consciousness Explorers (i audio, s Claudiem Naranjem, 1987) From Here To Alternity (1988) Some Ideas Relating To Flotation Tanks (1988, audio 1990) From Here to Alternity Workshop: Whole Earth Expo (i audio, 1989) With the Muse (s Lisou Lyon Lilly, 1990) John Lilly So Far Workshop ’90 (s Francisem Jeffreym, 1990) Orthonoia Through Paranoia To Metanoia (i audio, 1991)