HALIFAX(OVÁ), Joan (Squire)
 30. 7. 1942, Hanover (New Hampshire)


Psycholožka, antropoložka, fotografka.


Joan Halifaxová při svém bádání v oblasti změněných stavů vědomí kloubí analytické vědecké výzkumné metody se zkušeností nejrůznějších duchovních směrů (zen, buddhismus, šamanismus) a přírodních národů s jejich důrazem na tanec, píseň, rituály, extrémní fyzické a duševní vypětí a jejich přístupem k halucinogenním drogám. Se svým manželem Stanislavem
Grofem vydala průkopnickou knihu transpersonální psychologie The Human Encounter with Death (1977). Šamanismem se zabývá v knihách Shamanic Voices: A Survey of Visionary Narratives (1979), The Journey of Initiation (1980) a Shaman: The Wounded Healer (1982), The Shaman’s Doorway: Opening Imagination to Power and Myth (se Stephenem Larsenem, 1998).

Její široké životní zkušenosti, od vlastního zážitku dočasné slepoty ve věku čtyř let až po spolupráci se stoupenci letničního hnutí a silné vizionářské zážitky ji dovedly k vnitřnímu pochopení komplementarity života a smrti, který ve svých přednáškách charakterizuje výrokem: “Smrt je ozdobou života.”

Její znalosti v oboru psychika, mýtus a symbol ji vedly ke spolupráci s Josephem Campbellem v knize Historical Atlas of World Mythology a s Richardem E. Schultesem a Albertem Hofmannem na botanické, biochemické a antropologické studii Planet of Gods. Své příspěvky publikovala v knize Folk Song Style and Culture (1968) Alana Lomaxe, Structural Analysis of Oral Tradition (1971) Pierra a Elli Kongas Marandových a Religious Systems and Psychoterapy (1973) Richarda COXE.

Ohlédnutí za její duchovní cestou je tématem The Fruitful Darkness: Reconnecting With the Body of the Earth (1993).

Publikuje v časopisech jako Journal of Humanistic Psychology a Journal of Consciousness and Culture.

lb

ZPĚT

D.d.:
Human Quest
(1975)
Arnold Toynbee, Man’s Concern With Life After Death (1977)
Arching Backward: The Mystical Initiation of a Contemporary Woman (s Janet Adlerovou, 1995)
A Buddhist Life in America: Simplicity in the Complex (s Thich Nhat Hanhem,1998)

Audio
Thorns and Roses
(1992)
Way of the Warrior With Joan Halifax (1992)
Shamanic Pathways With Joan Halifax and Prem Das (1992)
Being With Dying: Contemplative Practices and Teachings (1997)