GROF, Stanislav
1. 7. 1931, PrahaPsychiatr českého původu, spoluzakladatel Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze (1960), kde se zabýval účinky LSD na lidskou psychiku a jeho možným využitím v psychoterapii.


Po odchodu do USA v r. 1967
na pozvání Výzkumného psychiatrického střediska Univerzity J. Hopkinse v Baltimoru (Maryland), kde s v roce 1969 stal vedoucím výzkumu změněných stavů vědomí, pokračoval ve výzkumu psychedelik v různých výzkumných psychiatrických ústavech. Po r. 1972 působil v Esalen Institute v kalifornském Big Sur. Své poznatky z výzkumu shrnul v knize Realms of the Human Unconscious: Observations from LSD Research (s J. H. Grofem, 1975).

Zároveň se svou manželkou Christinou vyvinul metodu holotropního dýchání, která umožňuje dosáhnout transcendentních oblastí lidské psychiky bez pomoci drog. Dosažené výsledky jej utvrdily ve správnosti teorie “transpersonální psychologie” (termín propagovaný od r. 1967 spolu s Abrahamem Maslowem, Anthonym Sutichem a Jamesem Fadimem), která si všímá veškeré lidské zkušenosti, včetně neobvyklých stavů lidského vědomí.

Další výzkumy jej a jeho spolupracovníky vedly k založení Association of Transpersonal Psychology a koncem 70. let pak k založení International Transpersonal Association (Mezinárodní transpersonální společnost), která sdružuje osobnosti nejrůznějších vědeckých, filosofických a náboženských zaměření a která se vzájemnou výměnou zkušeností a poznatků pokouší formulovat celostní pojetí lidské osobnosti.


Své poznatky z výzkumu účinku LSD, praktického výcviku holotropního dýchání a výzkumy na poli psychoterapie a transpersonální psychologie shrnuje ve svých knihách, hojně překládaných do češtiny:

The Human Encounter with Death (s Joan
Halifaxovou, 1977),
LSD Psychoterapy (1980), Ancient Wisdom and Modern Science (1984),
Beyond the Brain: Birth, Death, and Transcendence in Psychoterapy (1985, č.
Za hranice mozku: Narození, smrt, transcendence, 1992),
The Adventure of Self-Discovery
(1988, č.
Dobrodružství sebeobjevování, 1992),
Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes a Crisis
(s Christine Grofovou, 1989, č.
Krize duchovního vývoje: Když se osobní transformace promění v krizi, 1999),
The Stormy Search For the Self: A Guide to Personal Growth Through Transformational Crisis (s Christine Grofovou, 1990, č.
Nesnadné hledání vlastního já: Růst osobnosti pomocí transformační krize, 1999),
The Holotropic Mind: The Three Levels
of Consciousness (s
Halem Zina Bennettem, 1992, č. Holotropní vědomí: Tři úrovně lidského vědomí formující naše životy, 1999),
The Cosmic Game: Explorations of the Frontiers of Human Consciousness
(1998, č.
Kosmická hra: Zkoumání hranic lidského vědomí, 1999).

V publikaci
Books of the Dead: Manuals for Living and Dying (Art and Imagination) (1994) porovnává přístup k umírání a přípravu na smrt v mayských, aztéckých, tibetských, egyptských a křesťanských tradičních systémech a konfrontuje je se závěry z vlastního výzkumu lidského vědomí.


Souhrnný výklad závěrů celoživotního výzkumu je tématem
Psychology of the Future: Lessons from Modern Consciousness Research (2000, č. Psychologie budoucnosti: Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí, 2007).


Stanislav Grof vyučuje na kalifornském Ústavu integrálních studií v Berkeley. Věnuje se profesionálnímu výcviku v holotropním dýchání a transpersonální psychologii (Grof Transpersonal Training). Bydlí v Mill Valley.

V České republice je postoj
vědecké obce k jeho knihám a vědecké činnosti vůbec velmi rozporuplný. Na jedné straně byl v roce 2001 obdařen cenou Bludný kámen od spolku vědeckých skeptiků Sisyfos za pseudovědecké aktivity, na druhé straně získal v roce 2007 cenu Vize 97, kterou mu předal Václav Havel "za otvírání nových pohledů na svět". Při té příležitosti vyšla kniha Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii: Pozorování z moderního výzkumu vědomí (2007).
 
lb

D. d.:
Beyond Death: The Gates Of Consciousness (s Christinou Grofovou, 1981) 
East And West: Ancient Wisdom And Modern Science (1985)
Human Survival and Consciousness Evolution (s Marjorie L. Valierovou, 1988)

The Dimensions of Dying and Rebirth: Lectures from the 1976 Easter Conference at the Association for Research and Enlightenment, Inc. (1997)
The Consciousness Revolution: A Transatlantic Dialogue (s Peterem Russellem a Ervinem Laszlem, 1999) 
Caterpillar Dreams (
s Melody Sullivanovou, 2004)
When The Impossible Happens: Adventures In Non-Ordinary Reality (2006) 
The Ultimate Journey: Consciousness And The Mystery Of Death (2006)   

The Transpersonal Vision: The Healing of Nonordinary States of Consciousness (1998, i audio)
   
Audio –

The Cosmic Game (1990)
Beyond the Brain (1990)
The Transpersonal Vision: The Healing of Nonordinary States of Consciousness (1998)