EIGNER, Larry
(pův. jm.
Joel, Laurence)

7. 8. 1927, Swampscott (Massachusetts) - 3. 2. 1996, Berkeley (Kalifornie)


Básník, svou poetikou spřízněný se skupinou Black Mountain Poets a Language Poetry.

Úraz při narození mu přivodil mozkovou obrnu, takže byl celý život uvázán na lůžko nebo pojízdné křeslo. Korespondenčně vystudoval Chicagskou univerzitu. V r. 1978 přesídlil do kalifornského Berkeley, kde uspořádal množství veřejných čtení - nejčastěji s básníkem Jackem Foleym. Jeho báseň ,again dawn‘ ze sbírky Another Time In Fragments (1967) byla v 90. letech napsaná na fasádu jedné z budov v Berkeley.

Jeho poezie dále rozvíjí poetiku Harta CRANEA, W. C. WILLIAMSE a Charlese OLSONA. V jejích vytříbených, úsečných, strohých - a často záhadných - verších se odráží svět viděný z oken domů, aut či letadel, záznam reality “okamžiku” - pocitu, atmosféry, nálady, skrze níž se Eigner dostává k obecnějším závěrům a tématům - ať už ekologickým či úvahám o svých židovských kořenech. Publikoval ve význačných časopisech Origin, Black Mountain Review, Poetry, Paris Review, Chicago Review

Jako autor publikující v časopise L=A=N=G=U=A=G=E (založen r. 1978), bývá řazen i do básnické skupiny označované jako language poetry, odmítající jak skupinu Black Mountain (OLSON) a Newyorskou školu (ASHBERY), tak i beatniky, a zaměřující se na jazyk v jeho psychologických souvislostech a významech a inspirující se primitivismem a mysticismem. Eignerovi je věnovaná i Sillimanova antologie In The American Tree (1986), jež shrnuje autory této skupiny (např. Bruce Andrews, Charles Bernstein, Ron Silliman, Lyn Hejinian, Bob Perelman, Robert Grenier). ,Jazyková poezie‘, manifesty a prohlášení skupiny jsou shrnuty i v Andrewsově a Bernsteinově antologii L=A=N=G=U=A=G=E Book (1984).

Eigner je autorem více než čtyřiceti básnických sbírek a několika povídek, které publikoval v malých nakladatelstvích. Za sbírku Waters / Places / a Time (ed. Robert Grenier, 1981) získal v r. 1983 Sanfranciskou státní cenu za poezii.

D. d.:
Poezie -
From the Sustaining Air (1953)
On My Eyes (ed. Denise Levertov, 1960)
Murder Talk. The Reception. Suggestion for a Play. Five Poems. Bed Never Self Made (1964)
A Line that May Be Cut (1965)
The Breath of Once Live Things / In the Field With Poe (1968)
Selected Poems (ed. Samuel Charters a Andrea Wyatt, 1972)
Things Stirring / Together / or Far Away (1974)
My God the Proverbial (1975)
The World and Its Streets, Places (1977)
Watching / How or Why (1977)
Cloud, Invisible Air (1978)
Time / Details / of a Tree (1979)
Earth Birds (1980), Areas / Lights / Heights: Selected Writings 1954-1989 (ed. Benjamin Friedlander, 1989)
Windows Walls Yard Ways (1994)

Povídky -
Farther North (1969) Country / Harbor / Quiet / Act / Around (ed. Barrett Watten, 1978)


Audio -
Around New / Sound Daily / Means: A Selection Of Poems (1975)

Film -
Getting It Together
(1973)
The United States Of Poetry (1995)