EASTLAKE, William (Derry)
 14. 7. 1917, New York
- 1. 6. 1997, Douglas (Arizona)Spisovatel, žurnalista, esejista, básník, rančer, politický aktivista.


Vyrůstal v Liberty Corners a v Caldwellu ve státě New Jersey, kde také vystudoval vysokou školu. V r. 1942 dobrovolně narukoval do armády, zúčastnil se invaze do Evropy a následující čtyři roky sloužil u pěchoty, kde získal hodnost štábního poddůstojníka a byl vyznamenán Bronzovou hvězdou. V letech 1948-50 studoval na Alliance Francaise v Paříži, přičemž procestoval Francii a Anglii.


Po návratu do Spojených států v r. 1950 krátce pracoval v Los Angeles, ale pak si koupil ranč v Novém Mexiku, které jej okouzlilo přírodní krásou i osudy tamějších obyvatel - Navahů. Začíná psát povídky, v nichž jsou rovnocenní lidé, příroda, krajina i čas a v nichž se mísí ironie, poťouchlý humor, soucit, obava o osud hrdinů (a jejich skutečných vzorů) a víra v jejich budoucnost.


To potvrzují i první tři romány -
Go In Beauty (1956, č.
Jdi v kráse, 2003), The Bronc People (1958, č. Nezkrocení, 2002) a Portrait of an Artist with 26 Horses (1963, č. Portrét umělce s dvaceti šesti koňmi, 2002) - v r. 1996 vydané v revidované podobě v jednom svazku Lyric Of The Circle Heart: The Bowman Family Trilogy. Vztahy mezi bílými obyvateli a Navahy (i v rámci jednotlivých komunit a rodin) jsou posuzovány skrze jejich přístupu k půdě a zemi, která dokáže být vůči jedinci nemilosrdná i životodárná. Knihy jsou kritikou euroamerické honby za ziskem bez ohledu na následky. Portrét umělce byl v r. 1972 vyznamenaný ve Francii cenou Les Lettres Nouvelles za nejlepší cizojazyčný román.

K tématu se vrátil v románu
Dancers In The Scalp House (1975, Tanečníci v domě skalpů) o kmeni Navahů bránících se stavbě přehrady, která by zaplavila jejich zemi. Přes ironické a humorné pasáže a narážky (zvláštní jsou již jména jednotlivých postav - Po Dešti Vypadá Důležitě, Zpívá Na Hezkých Místech a Když Někdo Umírá, Na Něj Se Vzpomíná) byla jedním ze záměrů knihy snaha vyprovokovat tu část americké společnosti, která dle Eastlakeova názoru škodí zemi.


Nejznámější román
Castle Keep (1965, č. Hájili jsme hrad, 1973) patří vedle
Mailerova románu Nazí a mrtví, Hellerovy Hlavy 22 a Styronovy Sofiiny volby k významným americkým válečným románům. Na příběhu třinácti vojáků, hájících hrad v belgických Ardenách proti německé přesile, je vylíčen postupný přerod v mysli mužů s rozdílnou životní zkušeností - např. kovboje, farmáře, kunsthistorika, pekaře či hudebníka -, z prvotního upřednostňování pudu sebezáchovy k uvědomění si morální nutnosti vzepřít se zlu. Na rozdíl od Mailerova a Hellerova důrazu na absurdnost války a Styronovy hloubkové analýzy fašismu Eastlake zdůrazňuje potřebu uchování si lidské důstojnosti, “hradu v sobě”.  Podle Eastlakeova scénáře natočil Sydney Pollack v r. 1969 stejnojmenný film.

Druhým válečným románem je
The Bamboo Bed (1969, č.
Umírali jsme v bambusu, 2001), který vznikl na základě Eastlakeova pobytu ve Vietnamu, kde v r. 1968 působil jako dopisovatel časopisu The Nation. Kniha byla odmítnuta kritikou jako nepodařená imitace Hemingwayova stylu či jako surrealistický komix na nevhodné téma. Kniha si ovšem nevšímá ani tolik válečných událostí, jako spíše jednotlivých lidí, jejichž utrpení je “snesitelné pouze, je-li ukázáno jako fraška”.

Na přelomu 60. a 70. let působil na několika univerzitách - Novomexické (1967-68), Jihokalifornské (1968-69), Arizonské (1969-71), kde přednášel literaturu. V r. 1975 přednášel i na Vojenské akademii.

Další, satirický román The Long Naked Descent into Boston (1977, Dlouhý nestydatý sestup do Bostonu) je Eastlakeovým ohlédnutím na revoluční Ameriku ve stylu Woodyho Allena.

William Eastlake přispíval do časopisů Saturday Review, Harper’s, Nation, Atlantic Monthly, Ms. a Evergreen Review. Jeho povídky jsou zařazeny v mnoha antologiích, např. Prize Stories: The O’Henry Awards (ed. Paul Engle, 1959), The Moderns (ed. LeRoi JONES, 1963) nebo New American Story (ed. Robert Creeley a Donald M. Allen, 1965).

lb

ZPĚT

D.d.:

Romány -

Three by Eastlake
(1970)


Poezie a eseje -

A Child’s Garden of Verses for the Revolution
(1971)


Povídky -

Jack Armstrong In Tangier And Other Escapes
(1984)
Prettyfields: A Work in Progress, the Man Who Cultivated Fire and Other Stories (1988)