CANADA, Geoffrey
13. ledna 1952, Bronx, New York
Pedagog, aktivista, spisovatel.

Pěst - pálka - nůž - pistole (ukázka)


Vyrůstal v jižním Bronxu a již v dětství důvěrně poznal prostředí, příčiny a zákonitosti násilí a zločinu v chudých městských čtvrtích – gangy, drogové dealery, rozvrácená manželství, nezaměstnanost, chudé školy, nebezpečná dětská hřiště.

Vystudoval Bowdoinskou univerzitu a pedagogickou fakultu Harvardovy univerzity, pracoval jako vychovatel v Camp Freedom v Ossipee v New Hampshire a vyučoval děti s vážnými citovými poruchami. Byl ředitelem na Robert White School v Bostonu pro problémovou mládež. V roce 1983 se vrátil do New York City a stal se ředitelem Programu na prevenci proti záškoláctví při Rheedlenském institutu. V roce 1990 se stal ředitelem Rheedlenských center pro děti a rodinu, což jsou soukromé, nevýdělečné organizace, které nabízejí bezpečné aktivity pro děti a podporu rodin v nesnázích.

Canadovy snahy vedly k rozvinutí programů, jako jsou Beacon School, které každodenně 17 hodin slouží ve školních budovách jako útočiště a centra pro konstruktivní aktivity – v New Yorku jich je dnes 37 a podle jejich vzoru běží podobné programy i Connecticutu, Chicagu a Kalifornii. Dalšími programy jsou ,Buď hrdý na svou čtvrť‘, který se snaží přimět nájemce bytů k zájmu o své okolí, vytváření Sborů strážců míru (Peacemakers), kteří se pokoušejí preventivně působit proti eskalaci násilí a přitáhnout mládež z ulice ke konstruktivní náplni života, nebo vyhlášení ,Dětské zóny‘, která se týká dětí a jejich rodin ve 23 blocích centrálního Harlemu a jejímž cílem je vytvořit podpůrnou síť, která by pomáhala vytvářet stabilní rodiny, pracovní příležitosti, přijatelné bydlení, kvalitní vzdělávání a zájmové aktivity pro dospívající mládež.  Tento projekt byl v roce 2004 v prestižním The New York Times Magazine nazván "jedním z nejabicioznějších sociálních programů naší doby".

Svou činností a výchovou se Canada snaží dosáhnout toho, aby úspěšní a vzdělaní lidé, kteří vzešli z chudých čtvrtí, zůstávali i nadále v rodné obci a svým příkladem sloužili jako vzor a kladní hrdinové ostatním. Za svou práci v dětské advokacii získal v r. 1995 cenu Heinzovy nadace, Cenu hrdiny od nadace Robina Hooda a Cenu Parents Magazine.

Geoffrey Canada je také koordinátorem Kampaně černých občanů za dítě pro oblast Východního pobřeží, kterou řídí Fond na obranu dítěte.  V roce 2005 byl Canada U.S. News and World Report označen za jednoho z "nejlepších  vůdců Ameriky" a v roce 2006 si jej starosta New Yorku Michael Bloomberg vybral za spolupředsedu komise na snížení chudoby v New Yorku.- jeho popularita je - nejen - v New Yorku velká. O tom svědčí i pozvání do prestižních televizních pořadů jako "The Oprah Winfrey Show", "The Today Show", "Good Morning America" nebo "CBS This Morning" apod.

Zkoumáním příčin dětské frustrace, rostoucího násilí, problematiky drog, zbraní a dětské prostituce a hledáním možných praktických řešení se věnuje ve svých knihách Fist Stick Knife Gun: A Personal History of Violence in America (1995, č. Pěst, pálka, nůž, pistole, 1997) a Reaching Up for Manhood (1998). 

Geoffrey Canada je ženatý a je otcem čtyř dětí.

 lb